ÇOCUĞUMA AHLÂKİ DEĞERLERİ VERİRKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİM?

Çocuğun “insani vasıflara” sahip olarak yetişmesinde, ahlâki değerlerin önemli bir rolü vardır. Ahlâki değerler, çocuğun olumlu davranışlar kazanmasına öncülük ettiği gibi, kişilik gelişimine de büyük bir katkı sağlamaktadır.

Ebeveynler, kişilik yapısının oluşmaya başladığı 3-4 yaşından itibaren çocuğun davranış gelişimini yakından takip etmeli ve çocuğun ahlâkî kavramları anlamaya başladığı 7-8 yaşından itibaren de ahlâki değerleri ona kazandırmaya başlamalıdır. Ebeveynin çocuğuna zamanında vermediği veya eksik bıraktığı ahlâki terbiyenin ne okulda ne de toplumda hakkıyla tamamlanamayacağı unutulmamalıdır.

Bu süreçte ebeveynler nelere dikkat etmelidir?

Ebeveyn Çocuğa İyi Bir Örnek Olmalı

Sürekli yalan söyleyen, küfür eden, çocuklarının yanında insanların zaaflarını deşifre eden ebeveynlerin çocuklarının da bu davranışları sergilemeleri doğal bir durumdur.

Sevgiye Dayalı Bir Eğitim Metodunuz Olmalı

Çocuğunuza değer verip sevginizi hissettirmeniz onun size karşı “pencerelerini açmasını” sağlayacağı gibi, ahlâki değerleri benimsemesini de kolaylaştıracaktır. Çocuğa karşı kırıcı davranmanız ise çocuğun size olan tepkisini ona kazandırmaya çalıştığınız ahlâki değerlere yöneltmesine sebep olabilir. Diğer bir ifade ile çocuk, ahlâki değerlere “sırtını dönerek” sizden intikam almaya çalışabilir.

Ahlâkî Değerler “Yasaklar Zinciri” Olarak Sunulmamalı

Çünkü bu tarz bir yaklaşım, çocuğun ahlâkî değerlere karşı tepki göstermesine sebep olacaktır. Ebeveynler, makul ve mantıklı izahlarla ahlâkî değerlerin gerekliliğini ve bu değerlerle donatılmış olmanın günlük hayattaki önemini çocuğa açıklamalıdır.

Anne ve Baba Birlikte Hareket Etmelidir

Babanın hatalı gördüğü bir davranış, anne tarafından teşvik edilirse veya annenin çok önemsediği bir davranışı baba pek ciddiye almazsa çocuk neye göre-kime göre hareket edeceğini şaşıracaktır.

Çocukların İyi Arkadaşlar Edinmeleri Sağlanmalıdır

Kötü arkadaş grubu, çocuğun ahlâki gelişiminin önündeki en büyük engellerden birisidir. Çünkü ailenin çocuğa kazandırmaya çalıştığı olumlu davranışlar kötü arkadaşlarının tesiriyle kalıcı olamamaktadır. Bu durum bir inşaat ustasının gün boyunca bin bir zahmetle yaptığı duvarın aynı günün sonunda birileri tarafından yıkılmasına benzemektedir.

Çocuğu Kendi Haline Bırakmamalısınız

Çocukların uygunsuz davranışlarını büyütüp telaşlanmak ne kadar yanlışsa, yanlışlarını ciddiye almamak da o kadar yanlıştır. Çocuğun yaptığı yanlışlar düzeltilmez ve ikaz edilmezse çocuk bunun normal bir davranış olduğunu düşünebilir.

Çocuğunuzu Kitle İletişim Araçlarının -Bilhassa İnternetin- Zararlarına Karşı Korumalısınız

Günümüzde bir hastalık haline gelen “internet bağımlılığının” yanı sıra “televizyon esareti” de gençleri ahlâkî bir çöküşe sürüklemektedir. Özellikle “okul dizilerinde” çocuklara model olarak sunulan kişilerin seviyesiz hal ve hareketleri, dağınık giyim ve kuşamları çocukların karakter gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir.

Takip et

eğitim danışmanı

Emre at Yönetici
site yöneticisi
Takip et

Latest posts by eğitim danışmanı (see all)

eğitim danışmanı

site yöneticisi

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın