EĞİTİM DANIŞMANLIĞININ HAYATIMIZDAKİ YERİ VE ÖNEMİ

İnsanoğlunun var olduğu günden bugüne ihtiyaç duyduğu bilgi alışverişinin 18. Yüzyıla gelindiğinde daha çok örgün eğitim şeklinde verilmeye başlandığını ve dünya genelinde artık halkın her kesiminin eğitim kurumlarında eğitim alması ihtiyacının belirdiğini görmekteyiz.

Bu gelişmeler ışığında Osmanlı devletinde eğitimle ilgili başlanan reform hareketlerine Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurulmasıyla daha da hız verilmiş ve köy enstitüleriyle halkın her kesimine ulaşılmaya başlanmış ve üst eğitim kurumlarının da sayısı her geçen gün artmaya başlamıştır.

Burada üzerinde durmak istediğimiz asıl konu, Cumhuriyetin ilk yıllarından gelen eğitim geleneğimizin de etkisiyle oluşan toplumsal algılar neticesinde, bireyin eğitiminin sadece okuldan ibaret olabileceği gibi bir algının oluşmasıdır.

Oysaki çocuğun ilk eğitmenleri ebeveynleridir ve okula başlandığında da bu roller devam etmelidir. Fakat görünmektedir ki bu durum böyle olmamış ve çocuk eğitimleri sadece okullara bırakılmış ve okul ev arasındaki bağlar giderek kopmuştur. Ebeveynlerin, çocuklarını iyi bir okula göndererek onlara iyi bir gelecek sağlayabilirim şeklinde düşüncelere girmesi ve okulların yeme alışkanlığından sağlıklı yaşama, konu tekrarlarından zaman yönetimine kadar her türlü konuda çocuklara yetebileceği tarzında düşünceler bu kopuşlarda rol oynamıştır.

Zamanla fark edilmeye başlanan veli-okul arasındaki iletişimsizliğin aşılması için okullarımızda veli okul işbirliği, öğrenci veli okul işbirliği gibi çalışmalar yapılmaya başlanmış, ebeveynlerin çocuklar üzerindeki etkisini arttırabilme adına gayretler sergilenmiştir. Bu tip uygulamalardan netice alan eğitimciler ve kurumlar da olmuştur.

Öğrencilerin iyi bir gelecek için ihtiyacı sadece okul-veli işbirliği, okul dersleri değil, okul dersleriyle birlikte önemsenmesi gereken ve hatta okul derslerindeki başarıyı arttıran en önemli faktör olan yaşam becerileridir. Yaşam becerilerinin çocukların ilk öğretmenleri olan ebeveynleri tarafından en iyi biçimde verilmesi gelecek yıllar adına en önemli kazanım olacaktır. Bu becerilerin okullara bırakılması veya takibinin yapılmaması ise yıllar içinde telafisi zor durumlara sebep olabilmektedir. Eğer ebeveynler öncelikle kendi ailesindeki düzeni sağlayabilir ve öğrencinin yaşam becerileri adına olağan gayret gösterirse olağanüstü durumlar yaşanmamış olacaktır.

Temel ne kadar sağlam olursa bina da o kadar güvenle ayakta duracaktır. Burada önemli olan öğrencilerin yaşama dair her türlü ihtiyacının farkında olunması, kişiliğine uygun tercihlerin, seçimlerin yapılmasıdır. Okullarımız gelecek adına önemli bir basamak ancak o basamaklardan çıkacak olan da sağlam bir ayaktır (kişiliktir).

Hayatı Bir Bütün Olarak Görüp Çocukları Bu Çerçevede Eğitmeliyiz

Ebeveyn çocuk arasındaki iletişim nasıl olmalı, çocuk hayata nasıl bakar, çocuğun doğası nasıldır, yaşam şekilleri nasıl olmalıdır, sağlıklı yaşama için günümüz dünyasında neler yapılmalıdır, beslenmesi ne şekilde olmalıdır, eğitim denince akla neler gelmelidir, öğrenme nasıl gerçekleşir, bilgiyi öğrenmek yeterli mi? ve bunun gibi daha birçok önemli soru hakkında bilgi sahibi olmak gerekmektedir.

Gelenekten gelen bilgiler her zaman çok kıymetlidir ancak o bilgilerin muhakkak günümüze entegre edilmesi ve gelecek adına nasıl kullanılması gerektiğinin düşünülmesi gerekmektedir.

Bunun için öncelikle bireyin kendisine iş düşmektedir. Bunun yanında son yıllarda artan danışmanlık hizmetleri de bu oluşan açığı kapatma adına hizmet vermektedir. Yukarıda bahsedilen en önemli unsur bütünlüktür. Danışmanlık hizmetleri her alanda tek tek olduğu zaman buradaki amaca yine ulaşılamamış olacaktır. Ebeveynlerimizin iyi bir birey yetiştirmek için önemsemesi gereken durum bütünlük olmalıdır. Yukarıda cevap aramaya çalıştığımız sorular çocuk eğitimine bütüncül bakmamızı sağlayacak ve iyi bir okul başarısı ve iyi bir gelecek için temel oluşturacaktır. Bu konuda alanından ilklerden olan egitimdanismanim.com eğitim portalı çocuk eğitimine bütüncül bir bakış açısı ile bakmış ve önemli bir pusula görevi görmektedir.07

Site Yöneticisi

eğitim danışmanı

site yöneticisi

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın