ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMLERİ / ÖĞRETMENE ÖNERİLER

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ (DİSLEKSİ)

Zekâsı normal ya da normal üstü olan; herhangi bir duyusal, nörolojik, fiziksel, ruhsal ve kültürel özrü olmayan okuma-yazma, matematik, kendini ifade etme, düşünme, zaman ve mekan da yönelme alanlarından biri veya birkaçında yetersizliğe yol açan bir bozukluktur.

Beynin sağ ya da sol yarım kürelerinin gelişmediği veya az geliştiği ince ve dar olduğu görülüyor. Sağ ve sol yarım küre disleksisi olmak üzere ikiye ayrılıyor.
Sol yarım küre: Dil becerileri, okuma yazma ile ilgilidir.
Sağ yarım küre: Mekânsal, görsel, uzamsal ilişkilerle ilgilidir.

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ GÖSTEREN ÇOCUKLARIN TANISI

1-Akademik Beceri Bozuklukları:
*Okumayı sökememe
*Yavaş ve hatalı okuma
*Yazı bozuklukları
*Matematikte güçlükler
*Çarpım tablosunu öğrenememe
*İmla ve noktalama hataları
*d ile b harflerini karıştırabilme
*p ile b harflerini karıştırabilme
*Ayna imajı ile ters olarak yazma
*Bazı harf yada kelimeleri atlama

2-Dil Problemleri:
*Bu çocuklar geç konuşuyorlar.

3-Sosyal ve Duygusal Davranış Sorunları
4-Zaman Sorunları
5-Oryantasyon Sorunları
6-Organizasyon Sorunları
7-Görsel Algı Sorunları
8-İşitsel Algı Sorunları
9-Motor Kooordinasyon Sorunları
10-Dikkat Sorunları
11-Sağlarını sollarını çok iyi ayırt edemiyorlar.
12-El, ayak, göz baskınlığında farklılık var.
13-Gessel testinin şekillerini kendi yaşının çok altında çiziyor.(Özellikle sağ yarım küre gelişim eksikliğinde )
Özellikle bu şekli çizmeyen çocuklar yazma olgunluğuna erişememiş olabilir.

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMLERİ ÖĞRETMENE ÖNERİLER:

*Çocukların mekan analizini geliştirmek önemlidir.
*Çocuğa sağını solunu öğretmek önemlidir.(Kesinlikle bilmeli)
Örneğin; saat taktığı kolun sol kol olduğunu
*d ve b harflerinde büyük d`nin karnı bu tarafta küçük d`nin karnı diğer tarafta demek ki küçük d annesine uymuyor, küçük d yaramaz.`b` ise annesine uyuyor.Uslu çocuk olan b gibi.
*Bir defter alınıyor.

İlk defada:
İkinci defa da:
Daha sonra yaklaştıralım:
Dördüncü defa da:
Beşinci defa da:
Şeklini öğretmek içinde yukarıdaki yöntem geçerlidir.

*Noktaları birleştirme çalışmaları yapılır.
………………………………………………………………..
…………………………..
…………………………………………..
………………. vb.gibi
*Bir öğrenci okunaklı, hızlı, doğru ve düzenli yazamıyorsa, öğretmen endişeye kapılmadan sabırlı davranmalıdır.
*Kolay anlayabilecekleri kısa kelimelerden basit cümleler yazdırmalıdır.
*Çocuğun anlam dünyası, karmaşık değil, dengesiz ve belirsizdir. Devamlı bir kararsızlık içinde olduklarından çoğunlukla bocalarlar. Bu yüzden sık sık yönlendirme yapılmalıdır.
*Grup içinde çalışırken kolaylıkla başarabileceği görevler verilmelidir.
*Resimli kitaplar daha çok kullanılmalıdır.
*Her öğrenci ile teke tek ilgilenilmeli ve öğretmenin kolaylıkla görebileceği bir yere oturtulmalıdır.
*Çabaları ödülle desteklenmelidir.
*Eğitime en başarılı olduğu yerden başlamalı, tam başarılı olmadan başka bir çalışmaya geçilmemelidir.
*Çocuğun ilk tercihi tespit edilip, sağ ve sol ayrımına bakılmalıdır. Eğer çocuk iki elini de kullanıyorsa öğretmen değişik alıştırmalar yaptırarak etkin olarak kullanılan eli tespit etmeye çalışmalıdır.
*Okuma alıştırmaları günde 2-3 kez 5-10 dakikalık devreler halinde yaptırılmalı ve düzenli bir şekilde yüksek sesle yaptırılarak, çocuk yorulunca ara verilmelidir.
*2-3 cümlelik okuma parçaları üzerinde çalışılmalıdır. Bu okuma parçaları çocuğun ilgi duyduğu konularda seçilmeli, öğrendiği parça anlattırılmalı ve okurken satırları cetvelle veya parmakla takip edilmesine izin verilmelidir.
*Yazmaya hazırlık döneminde tahta ve plastikten harfler, oyun hamuru ve harf resimleri verilmeli, harf yazdırılırken adı söylenmeli ve çizilmelidir yandan da çocuğun bunu sesli ve yazılı olarak tekrar etmesi sağlanmalıdır.
*Çocuğun yaptığı imla hatalarını kendisinin bulması sağlanmalıdır.
*Sözlük kullanarak sözcük dağarcığı zenginleştirilmelidir.
*Sınavlar sözlü veya test olarak uygulanmalıdır.
*Öğrendiği konuların devamlılığı için aile ile sıkı bir işbirliğine gidilmelidir.
*Bir konudan başka bir konuya geçilirken öğrenciye tekrar yaptırılmalıdır.

ALGISAL VE DEVİNSEL ALANDA NELER YAPTIRABİLİRİZ?

*Denge üzerinde yürümek.
*İp atlamak ve ağırlık kaldırmak.
*Doğrudan verilen emre göre yön değiştirmek, sağa sola dön ve benzer çalışmalar.
*Vücudun kısımlarını isimlendirmek.
*Ses ayrımı ve taklit etkinlikleri.
*Makasla kesme ve delikli tahtaya çubukları geçirme etkinlikleri.
*İki taraflı vücut hareketleri taklit etme.
*El çırparak temel ritmik hareketleri geliştirmek

GÖRSEL ALGILAMA VE AYIRMAYA İLİŞKİN NELER YAPTIRILABİLİR?

*Çocuğa bir köşesi boyanmış kağıt vererek, eski dergilerden o renklerle aynı olan nesneleri kesip yapıştırmasını istemek (Doğadaki renklerle eşleştirme çalışması)
*Daire, kare vb. gibi geometrik şekillerin özelliğinden yararlanarak trafik işaretlerinin ana çizgilerinde şekil ayırımı için kullanmak.
*Noktaların birleştirilmesi ile resim, sayı çizimleri yapmak.
*Çocuklara üç boyutlu modeller yaptırmak.
*Harflerin içinden (Plastik harfler) istenilen harfi buldurmak ve kelime dizileri oluşturmak.

GÖRSEL ÇAĞRIŞIMLARA İLİŞKİN NELER YAPILABİLİR?

*Sözcük ve harflerin şekillerindeki benzerlik ve farkları göstermek
*Hayvan, meyve, sebze gibi şeylerin sınıflandırılması ile ilgili oyunlar oynamak
(Muz bir meyvedir, 5 tane daha meyve ismi söyleyin)
*Daha önce gösterilen resimleri kaldırarak anlatmasını istemek
*Misket, ip atlama, yakan top, sek sek gibi görsel devinsel oyunlar oynatmak.
*Denge etkinlikleri için çocuğa bidon, top üstünde durma ve çizgi üzerinde yürüme alıştırmaları yaptırmak.

Sizin de çocuğunuzda öğrenme güçlüğü olabilir. Test yaptırıp bunu öğrenebilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız!

eğitim danışmanı

site yöneticisi

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın