ÜSTÜN ZEKALI VE YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN TANILANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Ülkemizdeki tanılama süreçleri elbetteki bu yazıda olandan farklıdır. Ancak örnek olması açısından Teksas Eyaleti Üstün Zekalı ve Yetenekli Öğrencilerin Tanılama Süreci’ni sizlerle paylaşıyorum.

 

Teksas Devlet Planının üstün zekâlı ve yetenekli çocukların tanımına göre:

“Bir öğrenci eğer, kendi yaş, çevre ve deneyim grubuna göre, dikkat çekecek ölçüde başarılıysa veya başarılı olma potansiyeli taşıyorsa veya herhangi bir akademik veya entelektüel bir alanda sivrilmişse…”

Ne Kadar Öğrenci Üstün veya Yetenekli

İstatistiki olarak, bir öğrenci popülasyonun %3 ila %5 arası yetenekli veya üstündür.

Tanılamanın Amacı

Öğrenim ihtiyaçlarını tespit etmek.

Öğrencinin kişisel ihtiyaçlarını öğrenim hizmetleriyle örtüştürebilmek.

Etiketlememek.

Öğrencinin ihtiyaçlarıyla eyaletin hizmetlerini birleştirmek.

Bir Not

Başarı etiketle değil öğrenmeyle ölçülür. (Dr. Carole S. Dweck – Mindset)

Tanılama Prosedürleri

Ebeveyn, şahıs, çevre referansı

Yönlendirme

Okul yetkilileri yönlendirmesi- Test skorları yönlendirmesi

Değerlendirme/Tarama

Tarama için aile izni

En az 3 ölçü türü kullanılmalı

Niceliksel Niteliksel Nesnel Kaynaklar Öznel Kaynaklar

Cısd Tanımlama Ölçütleri

Naglieri Sözel Olmayan Yetenek Testi

(MNAT 2)Bilişsel Yetenekler Testi (CogAt)

Niceliksel: Şahsi Özellikler, Yetenek, Davranış Reytingi Ölçeği (TABS)

KOI Portfolyo Değerlendirmesi

*Nicel Ölçekte geçer puan her test alanından en az 130’dur.

*Niteliksel ölçekte,  öğrenciler minimum öğretmen skorunu tutturmalı (TABS) veya iki veya daha çok geçer portolyo skoru tutturmalıdır. Öğrenciler hem nicel hem nitel testlerden geçmelidir.

Skorlara Göre

Ortalama Dağılım Kümesi (85-115)

Aşağı yukarı skorların %70 i bir standart sapmayla ortalamanın altına veya üzerine düşmektedir.

Hafifçe Yetenekli (115-130)

Skorların %25i iki standart sapmayla ortalamanın altına veya üzerine düşmektedir.

Orta Seviyede Yetenekli (130-145)

Skorların %3’ü üç standart sapmayla ortalamanın altına veya üzerine düşmektedir.

Yüksek Seviyede Yetenekli (145-160)

Skorların %1i 4 standart sapmayla ortalamanın altına veya üzerine düşmektedir.

İstisnai Olarak Üstün Zekâlı (160-180)

Harikulade Üstün Zekâlı (180 Ve Üstü…)

Kabaca test skorlarının %1’i bu aralığa düşmektedir.

 

Not: Bu yazı Üstün Zekâlı ve Yetenekliler Koordinatörü / Terilyn Moore’a aittir.

 

Ülkemizdeki üstün zekalı çocuklarla ilgili yazı için, “TÜRKİYE’DE YÜZ BİNLERCE ÜSTÜN ZEKALI ÇOCUK VAR” yazısını okuyabilirsiniz.

eğitim danışmanı

site yöneticisi

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın